Privacyverklaring

Algemeen

Door onze website te gebruiken stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens zoals hieronder beschreven. Onze website kan over het algemeen zonder registratie worden bezocht. Gegevens zoals opgeroepen pagina's of namen van geraadpleegde bestanden, datum en tijd worden op de server opgeslagen voor statistische doeleinden zonder dat deze gegevens direct aan uw persoon gekoppeld kunnen worden. Persoonlijke gegevens, met name naam, adres of e-mailadres, worden zoveel mogelijk op vrijwillige basis verzameld. De gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.

Lokale lettertypen

Deze website gebruikt zogenaamde Google Web Fonts voor een hoogwaardige weergave van lettertypen, die wij echter vanaf onze eigen server ter beschikking stellen. Hierdoor worden geen persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven.


Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Er worden dan ook geen persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt in de vorm van cookies.

Home